Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 25 lutego 2009

Uchwały Rady Gminy z dnia 25 lutego 2009 

 Uchwała nr XX/142/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. (50.6 KB)

 Uchwała nr XX/143/2009 Rady Gminy w Konarzynach o zmianie uchwały nr XVIII/125/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej. (49.3 KB)

 Uchwała nr XX/144/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. (418.8 KB)

 Uchwała nr XX/145/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Konarzyny (59.3 KB)

 Uchwała nr XX/146/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. (58.4 KB)

 Uchwała nr XX/147/2009 Rady Gminy w Konarzynach w spraiw wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. (41.5 KB)

 Uchwała nr XX/148/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia na rok 2009. (530.6 KB)

 Uchwała nr XX/149/2009 Rady Gminy Konarzyny w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy na okres dłuższy niż  3 lata. (39.4 KB)

 Uchwała nr XX/150/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Konarzyny (734.8 KB)

 Uchwała nr XX/151/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.  (1.3 MB)

 Uchwała nr XX/152/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Konarzyny. (66.5 KB)

 Uchwała nr XX/153/2009 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmiany uchwały nr XI/77/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Konarzyny. (59.6 KB)

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2009-03-02 13:53
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-03-02 13:53
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-26 15:50
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 723