Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009

Uchwały Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 

Uchwała Nr XXI/154/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2008 rok.

 Uchwała XXI-154-2009 (34.3 KB)

 

Uchwała Nr XXI/155/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

 Uchwała XXI-155-2009  (32.4 KB)

 

Uchwała Nr XXI/156/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały XX/148/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 luty 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych dodatków i składników wynagrodzenia na rok 2009

 Uchwała XXI-156-2009 (68.5 KB)

 

Uchwała Nr XXI/157/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Uchwała XXI-157-2009 (85.2 KB)

 

Uchwała Nr XXI/158/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 Uchwała XXI-158-2009 (39.9 KB)

 

Uchwała Nr XXI/159/2009 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały nr XIX/135/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 Uchwałą XXI-159-2009 (40.2 KB)

Wytworzył: Bożena Miszewska
Data wytworzenia: 2009-05-19 17:59
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2009-05-19 17:59
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-26 15:41
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 622