Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Obwieszczenia dot. wyborów

Kalendarz Wyborczy (673.3 KB)

Rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie (767.3 KB)

 

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na wójtów, radnych do sejmików wojewódzkich, rad powiatów i rad gmin znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego- (838.9 KB) ustalenie liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-22 13:11
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-22 13:13
Liczba wyświetleń strony: 578