Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Konsultacje społeczne projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2013- 2015

Konsultacje społeczne projektu Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konarzyny na lata 2013- 2015 przeprowadzone zostaną w formie ankiety oraz bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Uwagi do projektu można składać za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych  od 17 do 19 czerwca 2013 r. osobiście, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz podczas spotkania, które odbędzie się 19 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konarzyny.

 Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach Pan Jakub Frankenstein, nr tel. (59) 8331104.

Pliki do pobrania

ankieta (23 KB)

projekt programu (188.5 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-21 09:07
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-21 09:08
Liczba wyświetleń strony: 554