Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Konsultacje społeczne projektu uchwaly w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone zostaną w formie ankiety oraz bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Uwagi do projektu można składać za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych  od 17 do 19 czerwca 2013 r. osobiście, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną oraz podczas spotkania, które odbędzie się 19 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konarzyny.

 Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Barbara Rydygier- zastępca wójta, nr tel. (59) 8331011

Pliki do pobrania:

ankieta  (13.1 KB)

program zabytki (252.1 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-21 09:05
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-21 09:06
Liczba wyświetleń strony: 607