Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Konsultacje społeczne "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków..."

Wójt Gminy Konarzyny informuje o konsultacjach społecznych "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konarzyny przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunlane sp. z o.o. w Konarzynach". Konsultacje będą prowadzone w formie bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 13.30 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Konarzyny. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu regulaminu. Opinie i uwagi należy zgłaszać podczas spotkania.

Poniżej do pobrania projekt regulaminu.

regulamin (107.5 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-21 08:59
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-21 09:00
Liczba wyświetleń strony: 617