Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2020

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2020. Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej.  Projekt Strategii został załączony poniżej. Został również wyłożony do wglądu w pok. nr 2 Urzędu Gminy. Prosimy o zapoznanie się z projektem oraz składanie uwag na druku ankiety konsultacyjnej do 23 maja 2014 r. do godz. 15.30 w pok. nr 2 Urzędu Gminy, za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny lub przesłanie ich na adres mailowy: ug@konarzyny.pl

zarządzenie  (440.7 KB)

projekt Strategii (4.1 MB)

ankieta konsultacyjna (13.1 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-20 15:42
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-20 16:18
Liczba wyświetleń strony: 634