Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wyniki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratoskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wyniki konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem wójta w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad udzialania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

wynik (21.5 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-20 15:38
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-20 15:39
Liczba wyświetleń strony: 571