Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wynik konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Wynik konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

wynik (30.3 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-20 15:36
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-20 15:36
Liczba wyświetleń strony: 562