Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

Wynik konsultacji społecznych

wynik

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transposrtu nieczystości ciekłych. Szczegółowe informacje znajdują się w zarzadzeniu zamieszczonym poniżej.

zarządzenie

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2016-04-22 14:43
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-05-12 08:50
Liczba wyświetleń strony: 553