Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..."

Wynik konsultacji społecznych

Wynik

 

W dniu 28.09.2016 r. Wójt Gminy Konarzyny Zarządzeniem nr 58/2016 ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie "Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017". Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym poniżej Zarządzeniu:

Zarządzenie

Wytworzył: Karolina Brożyna
Data wytworzenia: 2016-09-28 14:02
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-10-06 15:13
Liczba wyświetleń strony: 591