Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...

Wynik konsultacji społecznych

Wynik

 

Wójt Gminy Konarzyny Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu zamieszczonym poniżej:

Zarządzenie

Wytworzył: Karolina Brożyna
Data wytworzenia: 2017-04-14 13:25
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-04-26 07:41
Liczba wyświetleń strony: 655