Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwały Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2010 r.  

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/207/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 URG Nr XXX/207/2010 (2.2 MB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/208/2010 w sprawie uchylenia uchwał rady

 URG Nr XXX/208/2010 (25.6 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/209/2010 w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości

 URG Nr XXX/209/2010 (28.8 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/210/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Konarzyny , procedury uchylania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze roku budżetowego

 URG XXX/210/2010 (177.7 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/211/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu "Moje przedszkole- MOja szansa" w ramach konkursu POKL

 URG Nr XXX/211/2010 (23.3 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/212/2010 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

 URG Nr XXX/212/2010 (23.8 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/213/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za 2009 rok

 URG Nr XXX/213/2010 (110.5 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/214/2010 o uchyleniu uchwały Nr XXVIII/198/2010 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności działki położonej w obrębie geodezyjnym Konarzyny

 URG Nr XXX/214/2010 (23.9 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/215/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, gmina Konarzyny"

 URG Nr XXX/215/2010 (31.3 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/216/2010 o zmianie uchwały Nr IV/20/2003 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Konarzyny

 URG Nr XXX/216/2010 (29 KB)

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach Nr XXX/217/2010 o zmianie uchwały Nr VI/37/00 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

 URG Nr XXX/217/2010 (31.8 KB)

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2010/98/1930

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2010-07-30 13:26
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2010-07-30 13:26
Ostatnia zmiana: aktywacja linków
Data ostaniej zmiany: 2018-01-26 14:55
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 614