Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 15.06.2021 r.

Uchwała Nr XVII/179/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XVII/179/2021

Uchwała Nr XVII/180/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2020 rok

wynik głosowania nad uchwałą XVII/180/2021

Uchwała Nr XVII/181/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XVII/181/2021

Uchwała Nr XVII/182/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XVII/182/2021

Uchwała Nr XVII/183/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia-umowy partnerskiej Nr 1/PŻW/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Konarzyny a Gminą Chojnice w sprawie wpółpracy przy realizacji projektu pn. "Pomorskie żagle wiedzy w Gminach Konarzyny i Chojnice"

wynik głosowania nad uchwałą Nr XVII/183/2021

Uchwała Nr XVII/184/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa

wynik głosowania nad uchwałą XVII/184/2021

Uchwała Nr XVII/185/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

wynik głosowania nad uchwałą XVII/185/2021

Uchwała Nr XVII/186/2021 Rady Gminy w Konarzynach  z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania nad uchwałą XVII/186/2021

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-07-05 08:21
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2021-06-22 13:27
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-07-05 08:21
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 61