Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 09.03.2021 r.

Uchwała Nr XV/163/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Konarzyny środków stanowiących fundusz sołecki

wynik głosowania nad uchwałą XV/163/2021

Uchwała Nr XV164/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2021 rok

wynik głosowania nad uchwałą XV/164/2021

Uchwała Nr XV/165/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Klubu Seniora "Młodzi Duchem"

wynik głosowania nad uchwałą XV/165/2021

Uchwała Nr XV/166/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. o uchyleniu uchwały w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą XV/166/2021

Uchwała Nr XV/167/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

wynik głosowania nad uchwałą XV/167/2021

Uchwała Nr XV/168/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

wynik głosowania nad uchwałą Nr XV/168/2021

Uchwała Nr XV/169/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

wynik głosowania nad uchwałą XV/169/2021

Uchwała Nr XV/170/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

wynik głosowania nad uchwałą XV/170/2021

Uchwała Nr XV/171/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania nad uchwałą XV/171/2021

Uchwała Nr XV/172/2021 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 9 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

wynik głosowania nad uchwałą XV/172/2021

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-03-19 09:57
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2021-03-12 14:52
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-03-19 09:57
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 317