Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2021 r.

Klauzula RODO w zakresie procedury postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • OKS.061.1.2020 opracowanie Strategii rozowju Gminy Konarzyny do roku 2030

Informacja Wójta Gminy Konarzyny o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Strategia rozowju Gminy Konarzyny do roku 2030".

  • ROG.6220.1.2021 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 263 i 264, obręb ewidencyjny Konarzyny (nr 0002), gm. Konarzyny"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.1.2021

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2021 z dnia 02.04.2021 r. o  wydanych opiniach

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2021 z dnia 04.05.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2021 z dnia 15.06.2021 r. o wydanej opinii

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2021 z dnia 25.06.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2021 z dnia 23.07.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Podanie informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do publicznej wiadomości

 - Treśc decyzji ROG.6220.1.2021 z dnia 23.07.2021 r.

  • ROG.6220.2.2021 dotyczy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 202, obręb ewidencyjny Zielona Huta (nr 0004), gm. Konarzyny"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.2.2021

- Obwieszczenie o zawiadomieniu o wezwaniu ROG.6220.2.2021

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2021 z dnia 04.05.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2021 z dnia 15.06.2021 r. o wydanych opiniach

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2021 z dnia 18.06.2021 r. o wydanej opinii

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2021 z dnia 19.07.2021 r. o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia   oceny oddziaływania na środowisko

  • ROG.6220.4.2021 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działce o numerze ewidencyjnym 288, obręb ewidencyjny Konarzyny (nr 0002), gm. Konarzyny"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.4.2021

- Obwieszczenie ROG.6220.4.2021 z dnia 17.05.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

- Obwieszczenie ROG.6220.4.2021 z dnia 28.05.2021 r. o wydanych opiniach

- Obwieszczenie ROG.6220.4.2021 z dnia 18.06.2021 r. o wydanej opinii

- Obwieszczenie ROG.6220.4.2021 z dnia 16.07.2021 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

  • ROG.6220.3.2021 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego do produkcji trzody w systemie chowu bezściółkowego o obsadzie 168 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 303/2 obręb Konarzyny, gmina Konarzyny"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.3.2021

  • ROG.6220.5.2021 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew.: 40 obręb 0004 Zielona Huta (woj. pomorskie, gm. Konarzyny) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.5.2021

- Obwieszczenie ROG.6220.5.2021 z dnia 02.07.2021 r. o wydanych opiniach PPIS i RDOŚ

  • ROG.6220.7.2021 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW realizowanych w granicach części działki o nr ew.: 14 obręb 0004 Zielona Huta (woj. pomorskie, gm. Konarzyny) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłaczem"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.7.2021

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2021-03-02 13:28
Opublikował: Milena Dorawa
Data opublikowania: 2021-03-02 13:31
Ostatnia zmiana: wprowadzono treść decyzji ROG.6220.1.2021 z dnia 23.07.2021 r
Data ostaniej zmiany: 2021-07-23 12:48
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 327