Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 3 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr X/102/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Konarzyny

Protokół z głosowania X/102/2020

Uchwała Nr X/103/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2019 rok

Protokół z głosowania X/103/2020

Uchwała Nr X/104/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konarzyny

Protokół z głosowaia X/104/2020

Uchwała Nr X/105/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Protokół z głosowania X/105/2020

Uchwała Nr X/106/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych w Ciecholewach i Zielonej Chocinie

Protokół z głosowania X/106/2020

Uchwała Nr X/107/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia  3 czerwca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa

Protokół z głosowania X/107/2020

Uchwała Nr X/108/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska

Protokół z głosowania X/108/2020

Uchwała Nr X/109/2020 Rady Gminy w Konarzynach  z dnia 3 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

Protokół z głosowania X/109/2020

Uchwała Nr X/110/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny i Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach

Protokół z głosowania X/110/2020

Uchwała Nr X/111/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Protokół z głosowania X/111/2020

Uchwała Nr X/112/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Protokół z głosowania X/112/2020

Uchwała Nr X/113/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Konarzyny

Protokół z głosowania X/113/2020

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2020-06-10 15:11
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2020-06-10 14:39
Ostatnia zmiana: wprowadzono dane
Data ostaniej zmiany: 2020-06-10 15:13
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 561