Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2020

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2020

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2020

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, ochrony Środowiska, Budżetu, Gospodarki i Promocji

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu "Asystent osobisty osoby nieprłnosprawnej" edycja 2019-2020

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

- obowiązywała do 31.12.2020 r.

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie pomocy finansowej

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania

Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

wynik głosowania

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-01-22 08:08
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-12-30 10:10
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-01-22 08:13
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 773