Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 19 listopada 2019 r.

UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE NA SESJI 19 LISTOPADA 2019 R.

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy w Konarzynach o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2019

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Konarzyny na lata 2019-2022"

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy w Konarzynach uchylająca uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zgody na nabycie nieruchomości

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na Uchwałę Nr IV/31/2015 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania

wynik głosowania

Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy w Konarzynach w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

wynik głosowania

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2019-11-25 10:18
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-11-25 10:19
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-02-24 14:22
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 741