Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.

Uchwały Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/41/2019

Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konarzyny za 2018 rok

wynik glosowania nad uchwałą Nr IV/42/2019

Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/43/2019

Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie pomników przyrody

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/44/2019

Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konarzyny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/45/2019

Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

wynik głosowania nad uchwałą IV/46/2019

Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/47/2019

Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/48/2019

Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konarzyny

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/49/2019

Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zespołu opiniującego kandydatury na ławników

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/50/2019

Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wniesienia udziałów do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Konarzynach

wynik głosowania nad uchwałą Nr IV/51/2019

Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

wynik glosowania nad uchwałą Nr IV/52/2019

Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

wynik glosowania nad uchwałą Nr IV/53/2019

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2019-07-08 08:56
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-07-08 08:57
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-07-08 15:21
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 714