Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kontrola WIOŚ

Protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Del. w Słupsku od 16.06.2016 r. do 29.06.2016 r. w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2016-07-01 11:17
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-07-01 11:17
Ostatnia zmiana: s
Data ostaniej zmiany: 2017-12-22 16:12
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 470