Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.9.2021
 • Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.5.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.8.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.7.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.7.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.4.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.6.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.3.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.5.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.6.2021
 • Obwieszczenie o zmianie zakresu wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.3.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania nr KBI.6733.2.2021
 • Obwieszczenie o zmianie zakresu wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.2.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.3.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.1.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2021
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2021
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.8.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.8.2020
 • Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji o warunkach zabudowy KBI.6730.12.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.4.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.7.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.7.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.6.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy KBI.6730.12.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.6.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy KBI.6730.12.2020
 • Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.3.2020
 • Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.5.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.3.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.4.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.5.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.2.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.3.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2020
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.1.2020
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2020
 • Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2019
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.4.2019
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.3.2019
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2019
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.3.2019
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.2.2019
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.1.2019
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2019
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2019
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.10.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.9.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.8.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.10.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.9.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.8.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.7.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.7.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.6.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.6.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.5.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr KBI.6730.17.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.4.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.3.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.2.2018
 • Obwieszczenie o zmianie zakresu wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.2.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.3.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.2.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.1.1.2017.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.1.1.2017.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr KBI.6733.1.2018
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr KBI.6733.9.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.8.2017
 • Obwieszczenie o zmianie wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr KBI.6733.9.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenialokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2018
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.9.2017
 • Obwieszczenie o zmianie zakresu wszczętego postępowania KBI.6733.8.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KBI.6733.8.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr KBI.6733.7.2017
 • Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KBI.6733.7.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego KBI.6733.6.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego KBI.6733.5.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego KBI.6733.6.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego KBI.6733.5.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego KBI.6733.3.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego KBI.6733.3.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2017
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego KBI.6733.2.2017
 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia KBI.6733.8.1.2016/2017
 • Obwieszczenie Starosty Chojnickiego
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.8.2016
 • II Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.7.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.7.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.6.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.3.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.6.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.3.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.2.2016
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2016
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2015
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.5.2015
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6433.5.2015
 • Obwieszczenie o zmianie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.4.2015
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KBI.6733.1.2015
 • Obwieszczenia archiwalne