Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

Informacje z otwarcia ofert


2018-07-09 11:26

Unieważnienie postępowania na zadania pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o unieważnieniu postępowania

2018-06-26 11:53

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjnej Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2018-05-25 13:00

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r."

Informacja z otwarcia ofert

2017-10-31 13:47

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert

2017-08-28 14:02

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejcowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budow...

2017-07-17 14:12

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieogranic...

2017-06-29 14:02

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2017-06-14 08:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie pos...