Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2018

.Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 . w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykręślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidenzji Zabytków

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Konarzyny nr 82 z dnia 06.09.2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidenzji Zabytków

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2018

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania opinii totyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2018 r

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 13/1/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach postawowych i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 lutego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji gminnej - dot konkursu "Piękna wieś"

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

                Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentów ścisłego zarachowania: kart przydziału do formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenia Nr 26/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przezanczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny prac w konkursie plastycznym/wiedzy o tematyce odpadowej pt. "Moja czysta okolica" organizowanym przez Gminę Konarzyny w ramach projektu "Kampania Gminy Konarzyny na rzecz zrównoważonego rozwoju". Kampania dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zminay skałdu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2018-01-02 08:42
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2018-01-02 08:43
Ostatnia zmiana: wprowadzono zarządzenia
Data ostaniej zmiany: 2018-05-22 10:44
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 321