Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gosp. rolnego

 

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gosp. rolnego 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA

 

 

 Za zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego opłata skarbowa wynosi:

 

17,00 zł- za zaświadczenia w sprawie wielkości gospodarstwa

 

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 

zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

 

  

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe
oraz zaświadczenia w sprawach:

 

zatrudnienia, świadczeń socjalnych
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej
nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia

 

 

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODZIE Z GOSPODARSTWA

 

 

Za zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego opłata skarbowa wynosi:

 

17,00 zł- za zaświadczenia w sprawie dochodu z gospodarstwa

 

 

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe oraz zaświadczenia w sprawach:

 

ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
zatrudnienia, świadczeń socjalnych
nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia

 

 

 

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STANIE ZALEGŁOŚCI

  

Za zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego opłata skarbowa wynosi:

 

21,00 zł- za zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego:

[icon] wniosek_o_wydanie_zasw._o_posiadaniu_gosp._rolnego..doc (20.00 KB)

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-29 10:30
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-29 10:31
Liczba wyświetleń strony: 262