Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie Wója Gminy Konarzyny z realizacji ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

sprawozdanie

Sprawozdanie Wója Gminy Konarzyny z realizacji ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

 

sprawozdanie

Wytworzył: Karolina Brożyna
Data wytworzenia: 2017-03-08 09:54
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-03-08 09:54
Ostatnia zmiana: sprawozdanie za 2017
Data ostaniej zmiany: 2018-05-21 10:53
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 178