Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny za 2019 r.

Oferta UKS SALOS na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

Oferta UKS SALOS na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014


Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...
Wynik otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji klubom sportowym
Wynik otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji klubom sportowym
Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Archiwalne :

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.
Wybór podmiotu realizującego zadanie publiczne w zakresie edukacji kulturalnej osób dorosłych
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu edukacji kulturalnej osób dorosłych
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na organizację form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Konarzyny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzacym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 r.
Wyniki konkursów dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i wspierających rozwój sportu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2017-12-13 13:03
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-13 13:03
Ostatnia zmiana: dodano sprawozdanie za 2019 r.
Data ostaniej zmiany: 2020-03-19 09:42
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 890