Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2020

  • projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasów (pUPUL) z terenu Gminy Konarzyny (dotyczy obrębów geodezyjnych Zielona Chocina i Zielona Huta):

UPUL obręb Zielona Chocina

Zielona Chocina mapa przeglądowa (ark. 1)

Zielona Chocina mapa przeglądowa (ark. 2)

Zielona Chocina mapa przeglądowa (ark. 3)

UPUL obręb Zielona Huta

Zielona Huta mapa przeglądowa

- Instrukcja czytania pUPUL oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- Wzór do składania uwag i zatrzeżeń przez właścicieli lasów do pUPUL

  • ROG.6220.1.2020 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego do produkcji trzody w systemie chowu bezściółkowego o obsadzie 168 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 303/2 obręb Konarzyny, gmina Konarzyny"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.1.2020

 

 

 

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2020-08-27 14:51
Opublikował: Milena Dorawa
Data opublikowania: 2020-08-27 14:53
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-09-17 14:28
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 111