Informacje ogólne 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Jakub Frankenstein

 

Telefon: (059) 8331104
e-mail: konarzyny.gops@wp.pl
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Oświadczenie majątkowe kierownika złożone w terminie 30 dni od powołania na stanowisko (1.1 MB)

 

Pełniący obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach od dnia 31.05.2013 r.

Jakub Frankenstein 

oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od powołania  (1.1 MB)

Oświadczenie majątkowe za rok 2013 (987.7 KB)

Oświadczenie majątkowe za rok 2014 (2.1 MB)

Oświadczenie majątkowe za rok 2015

Oświadczenie majątkowe za rok 2016

 

Od dnia 9 grudnia 2016 r. osobą upoważnioną do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Konarzyny jest pani Krystyna Rudnik

Oświadczenie majątkowe złożone 30 dni od powołania

Oświadczenie majątkowe za rok 2016

 

 

 

 

 Modrzejewska Danuta- kierownik GOPS w okresie od 14.07.1990 r. do 29.05.2013 r.

 

 

 Oświadczenie majątkowe za rok 2010 (791.9 KB)

Oświadczenie majątkowe za rok 2011 (1.1 MB)

Oświadczenie majątkowe za rok 2012  (1011.1 KB)

Kompetencje kierownika GOPS:

1) Do kompetencji kierownika należą sprawy ogólne kierownictwa i nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań Ośrodka oraz reprezentowania na zewnątrz.

2) Wykonywanie decyzji administracyjnych i instrukcji.

3) Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad pozostałymi pracownikami.

4) Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność:

- za prawidłowe wykonywanie wszystkich zadań wynikających z zakresu działania Ośrodka.

- jest bezpośrednio przełożonym służbowym pracownika Ośrodka i czuwa nad przestrzeganiem przez pracownika dyscypliny pracy, oraz ochronie tajemnicy państwowej i
służbowej.

5) Do ostatecznej aprobaty kierownika zastrzega się:

- korespondencję kierowaną do samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej w województwie,

- odpowiedzi na skargi kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Liczba odwiedzin : 1112
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY KONARZYNY
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Tyborska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Rydygier
Czas wytworzenia: 2005-03-01 15:10:33
Czas publikacji: 2017-05-10 14:56:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak